Životopis

Mr. sc. Marija Rogić Barbić, dr. med. dent. završila je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine kao jedan od najuspješnijih studenata generacije. Usvojena znanja i vještine započela je primjenjivati i razvijati iste godine. Tijekom karijere radila je u više ordinacija dentalne medicine, stomatoloških centara, a posljednjih 17 godina u kontinuitetu u Stomatološkom centru Flegar gdje je uz stručni rad i vodila poslovanje ordinacije.

Želju za stalnim unaprjeđenjem znanja dokazala je upisom poslijediplomskog magistarskog znanstvenog studija na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kojega uspješno završava 2004. godine obranom rada iz područja dentalne protetike. Rezultate svoga istraživanja objavila je u nekoliko znanstvenih publikacija u renomiranim međunarodnim časopisima.

Polaznik je mnogobrojnih domaćih i međunarodnih kongresa i radionica, s kojih je usvojena znanja i vještine implementirala u klinički rad. Bila je i predavač na više znanstvenih i stručnih skupova.

Uz suveren rad u svim područjima dentalne medicine najviše se ističe izvrsnost u području stomatološke protetike. Tijekom višegodišnjeg iskustva ostvarila je izvrsnu suradnju s renomiranim specijalistima iz drugih područja dentalne medicine, u suradnji s kojima, zahvaljujući potpunoj opremljenosti ordinacije, rješava i najzahtjevnije kliničke slučajeve.

Uspostavila je, temeljem višegodišnjeg rada, i odličnu suradnju s vrhunskim dentalnim laboratorijem koji jamči kvalitetu protetskih i implatoptotetskih radova.

Dosadašnje stečeno iskustvo, praćenje najnovijih znanstvenih spoznaja, stalne edukacije i provjereni tim suradnika zasigurno su jamstvo zadovoljstva korisnika usluga mr. sc. Marije Rogić Barbić dr. med. dent.