Cjenik

Usluga Cijena (kn)
Restorativna stomatologija
Pregled i konzultacije 150,00
Pružanje prve pomoći 150,00
Intraoralna rtg snimka 50,00
Kompozitni ispun – jednoplošni 300,00
Kompozitni ispun – dvoplošni 350,00
Kompozitni ispun – troplošni 400,00
Kompozitna nadogradnja 650,00
Endodoncija
Punjenje korijenskog kanala 300,00
Punjenje višekorijenskog zuba 700,00
Revizija starog punjenja 400,00
Kirurgija
Vađenje jednokorijenskog zuba 300,00
Vađenje višekorijenskog zuba 400,00
Komplicirano vađenje 500,00
Alveotomija 1200,00
Podizanje gingivnog ruba po zubu 200,00
Parodontologija
Čišćenje kamenca i poliranje 300,00
Inicijalna parodontološka terapija 2000,00
Kiretaža po kvadrantu 500,00
Udlaga 500,00
Protetika
Metalkeramička krunica 1400,00
Bezmetalna krunica 2000,00
Cirkonkeramička krunica 2200,00
Ljuskice 2000,00
Keramički inlay 2000,00
Privremena krunica 300,00
Cementiranje stare krunice 300,00
Wironit proteza 4000,00
Totalna proteza 3300,00
Privremena proteza 2000,00
Retencijska veza 500,00 – 1000,00 [1]
Podlaganje proteze 400,00
Reparatura 1 element 200,00
Reparatura više elemenata 400,00
Implantologija
Implantat 5000,00 – 6000,00 [2]
All on 4 35000,00 – 50000,00 [3]
Krunica na implantatu 1600,00
Podizanje sinusa (otvoreni) 5000,00
Umjetna kost i membrana 1500,00
Abutment 600,00 – 1000,00 [4]
Estetska stomatologija
Izbjeljivanje po čeljusti 1250,00
Zubni nakit 300,00
Dječja stomatologija
Mliječni ispun 150,00
Vađenje mliječnog zuba 100,00
  • [1] ovisno o vrsti veze
  • [2] ovisno o vrsti implantata
  • [3] ovisno o vrsti zuba koji se stavljaju u protetski rad
  • [4] ovisno o vrsti materijala